Zakończenie roku Szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele i Rodzice, Drodzy Uczniowie

Za nami kolejny rok  solidnej, ciężkiej pracy, realizacji podejmowanych wyzwań i twórczych działań. Wszyscy jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, jakie wymusiła na nas istniejąca sytuacja. Przez ostatnie miesiące społeczność szkolna została poddana swoistemu eksperymentowi  jakim było  nauczanie zdalne. Uważam, że Nauczyciele, Uczniowie i  Rodzice, mimo tej trudnej sytuacji wspaniale wywiązali się ze swoich obowiązków. Zakończenie roku szkolnego jest okazją do podziękowań.

Drodzy Uczniowie

Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów.
Gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, udanych występów artystycznych , zaangażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji.

Gratuluję Wam osiągnięcia, jakim jest zakończenie kolejnej klasy. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego minionego roku szkolnego.  Jest się z czego cieszyć – zasłużyliście na wspaniały odpoczynek wakacyjny!
Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące – oglądajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek.

Drodzy Ósmoklasiści

Szkoła podstawowa wprowadziła Was w świat dotąd nieznany. Odchodzicie dojrzalsi, gotowi do podejmowania wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Wierzę, że zdobytą wiedzę i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły będziecie z powodzeniem rozwijali w kolejnych latach edukacji. Życzę Wam wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do wyznaczonych celów.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy obsługi

Pragnę  podziękować  Koleżankom i Kolegom nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły. Nie był to dla nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję  Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za to, że dbacie zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo. Dziękuję za wszelkie podejmowane inicjatywy, także te mniej zauważalne,  ale składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Szanowni Rodzice

Serdeczne podziękowania kieruję także do Rodziców. Wiele naszych działań dydaktycznych , wychowawczych i organizacyjnych  nie byłoby możliwych bez  Waszego zaangażowania. Dziękuję  za każdą formę współpracy i poświęcony czas, za zgłaszane propozycje i uwagi. Dziękuję za pomoc i wsparcie, jakiego udzielaliście swoim dzieciom  na tej krętej szkolnej drodze do wiedzy.

Życzę wszystkim, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy oraz nauki.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

 

Anna Skóra

Wyniki konkursu Wielka Liga Czytelników

W dniu 28 maja 2020r. został przeprowadzony etap powiatowy konkursu Wielka Liga Czytelników. Jest to ogólnopolski konkurs czytelniczy mający na celu rozwijanie czytelnictwa oraz tworzenie społeczności aktywnych czytelników. W tym roku szkolnym nasza szkoła również przyłączyła się do tego projektu, odnosząc przy tym wysokie osiągnięcia. Tytuł Mistrza Powiatu zdobyła uczennica kl. VIII Wiktoria Wołoszyn, Tytuł I Wicemistrza otrzymał uczeń kl. VII Hubert Najs, a Tytuł II Wicemistrza otrzymała Kinga Nowak z kl VIII. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za ogromne zaangażowanie.